Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2012

agusia
6358 b7d0 420
Reposted fromnadelle nadelle viatypromantykaq typromantykaq

June 27 2012

agusia
8965 bea8 420
Reposted fromnightmarish nightmarish viaweciaq weciaq
5597 f55c 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaweciaq weciaq
agusia

true love
Reposted fromMoonTide MoonTide viatypromantykaq typromantykaq
agusia
I wszyscy powtarzają: 'Takie jest życie', i nikt nie pamięta, że życie jest takie, jakie sami zbudujemy.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted frompiksele piksele viatypromantykaq typromantykaq
agusia
To słodkie, kiedy ktoś wie o Tobie nawet najdrobniejsze szczegóły. Nie dlatego, że bezustannie mu przypominasz, ale dlatego, że po prostu zwraca na to uwagę.
Reposted frommefir mefir viatypromantykaq typromantykaq
agusia
W twoich oczach wszystko jest, takie jakie być powinno życie ma smak i sens.
— Kuba Badach

June 21 2012

agusia
0509 822a 420
Reposted fromkukunariss kukunariss viaterefere95 terefere95
agusia
2813 01c5 420
Reposted fromterefere95 terefere95
agusia
2831 0579
Reposted fromterefere95 terefere95
agusia
6827 d052 420
Reposted fromosiaka osiaka viatypromantykaq typromantykaq
agusia
Nie zastanawiaj się czy to dobre, odpowiednie i czy wypada. Po prostu to zrób.
Reposted fromwhateveer whateveer viatypromantykaq typromantykaq
agusia
I powiedz mi proszę, że tak jak ja wieczorami leżysz i myślisz o mnie.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatypromantykaq typromantykaq
agusia
agusia
“ To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie". ”
— Melvin Burgess "Ćpun"
Reposted fromvertige vertige viatypromantykaq typromantykaq
agusia
6573 8481 420
Reposted fromweciaq weciaq viatypromantykaq typromantykaq
agusia
Chcę mieć z tobą jut­rzej­sze wspom­nienia.
Reposted fromobliviate obliviate viatypromantykaq typromantykaq
agusia
7849 3dc1 420
agusia
agusia

Lubię, kiedy kobieta...

Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię w przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie. Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem. I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia. Lubię to -- i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskonczone przestrzenie nieziemskiego świata.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromdotknij dotknij viatypromantykaq typromantykaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl